www.inews.click

ข่าวไอนิวส์ ข่าวเพชรบูรณ์

มาเร็ว เคลียร์เร็ว ทางหลวงเพชรบูรณ์เร่งแก้ปัญหาหินถล่มทับเส้นทาง น้ำดุก–ห้วยซำมะคาว