www.inews.click

ข่าวไอนิวส์ ข่าวเพชรบูรณ์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2562