เรื่องฮอด ประเด็นฮิต » จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี

18 มกราคม 2020
17   0

เพชรบูรณ์ – จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563

วันที่ 18 มกราคม 2563 ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี นายนิเวศน์ หาญสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน “กองทัพไทย, วันยุทธหัตถี หรือ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การของรัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธี

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่อำเภอวิเชียรบุรี ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก ในเขตตอนใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นชุมชนเมืองเก่าแก่ของชาวไทยมาแต่โบราณ  ตามพงศาวดารในสมัยรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา เขมรได้ยกทัพเข้ามากวาดต้อนประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงมีพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระนเรศวรเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยายศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกเมื่อปีพ.ศ.2125 คุมทัพรุดหน้าเสด็จมาถึงเมืองวิเชียรบุรี แล้วโปรดให้พระศรีถมอรัตน์ เจ้าเมืองวิเชียรบุรี และพระยาชัยบาดาล เจ้าเมืองชัยบาดาล ในขณะนั้นเป็นทัพหน้าไปตีทัพเขมรของพระยาละแวกที่เมืองนครราชสีมาให้แพ้พ่ายไป   

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวีรกรรมของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เมื่อ พ.ศ. 2525 นายบุญรงค์ นิลวงศ์ นายอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอวิเชียรบุรี จึงได้ร่วมกันสร้างศาลประดิษฐานพระบรมรูปของพระองค์ท่านไว้ด้วยความร่วมมือออกแบบโดยกรมศิลปากร และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2526 จึงได้ทำพิธีเคลื่อนย้ายพระบรมรูปของพระองค์ท่าน บริเวณที่ว่าการอำเภอมายังที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 และได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิด ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2526

 21,935 total views,  1 views today