ข่าวเพชรบูรณ์ » งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (กลุ่ม 3) ปีการศึกษา 2562

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (กลุ่ม 3) ปีการศึกษา 2562

17 กันยายน 2019
103   0

หนองไผ่ – งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (กลุ่ม 3) ปีการศึกษา 2562

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ หอประชุมสมานฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3 มีนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอหนองไผ่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เข้าร่วมงาน

นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการเขตฯ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้รับภารกิจให้ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกสังกัด ในจำนวน 3 กลุ่มการแข่งขัน กลุ่ม 1 จัดการแข่งขันที่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี กลุ่ม 2 จัดที่โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และกลุ่ม 3 จัดที่โรงเรียนหนองไผ่ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ

ในโอกาสนี้ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตผู้บริหารโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ในนามนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบเงินสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจำนวนหนึ่ง และหลังจากนี้จะได้หาตัวแทนนักเรียนของแต่ละกลุ่มเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือจังหวัดสุโขทัยต่อไป.

ข่าว – ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

 2,977 total views,  1 views today