www.inews.click

ข่าวไอนิวส์ ข่าวเพชรบูรณ์

คลินิกเวชกรรม คริสเตียนบางคล้า จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน

1 min read

น้ำหนาว – คลินิกเวชกรรม คริสเตียนบางคล้า จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หมู่ 3 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คลินิกเวชกรรม คริสเตียนบางคล้า  โดย นายแพทย์ Mr.Douglas davor Derbyshire (ดั๊กลาส เดวิด เดอร์บิชาย) นายแพทย์ ของ คลินิก ดังกล่าว เป็นผู้นำทีม ร่วมกับ คริสตจักรน้ำหนาว   ออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ โดยไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น (บริการฟรี) โดยการจัดกิจกรรมครั้งเพื่อถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่10   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์  อีกด้วย

คลินิก ดังกล่าว ได้ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 15.00 น. ของวันที่ 12 กันยายน 2562 ได้มีการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี  โดยมี นายวิเศษ รินแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มารับบริการ

ภาพ/ข่าว โดย  ไพรวัลย์ ลาดพา รายงาน

616 total views, 8 views today