รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอหนองไผ่ กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน และ ประชาชน ให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รับฟังการบรรยายสรุปพื้นฐานของอำเภอหนองไผ่ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาร้องเรียนใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มคนไม่เอาเหมืองแร่อำเภอหนองไผ่ ที่เสนอคัดค้านการสำรวจแร่ในพื้นที่ ให้มีการระงับไว้ เพราะจะส่งผลกระทบกับชุมชน กลุ่มที่สองคือกลุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดที่ที่ประสบปัญหาหนอนกระทู้ระบาดหนัก และภัยแล้ง ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และผลผลิตเกษตรได้รับความเสียหาย และขอให้มีการประกันราคาข้าวโพดแห้งที่ 9 บาท และกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ประสบราคาอ้อยตกต่ำ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การมาตรวจราชการจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พบประชาชนมีความเดือดร้อน ใน 3 เรื่องหลักๆ ก็คือ เรื่องจะมีการสำรวจขุดเจาะแหล่งแร่ ในอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพัน และอำเภอใกล้เคียง กว่าสี่หมื่นไร่ ชาวบ้านมีความกังวล เกรงว่าจะเกิดปัญหาในเรื่องของมลภาวะมลพิษที่จะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยเฉพาะแม่น้ำป่าสัก จึงได้มายื่นหนังสือขอให้ช่วย สื่อสารกับรัฐบาลให้รับทราบถึงปัญหาเหล่านี้ ซึ่งเรื่องของการขุดเจาะทำเหมืองแร่เป็นปัญหามาโดยตลอด ในหลายๆ พื้นที่ก็ไปสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก อีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ประสบปัญหาราคาอ้อยตกต่ำที่อยากให้ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่อง พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด อยากให้รัฐบาลเร่งรีบออกมาทำเรื่องประกันราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบันก็มีมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาในบางส่วนแล้ว และผมเองก็จะนำข้อเท็จจริงตรงนี้ไปให้รัฐบาลได้รับทราบ เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

15,373 total views, 3 views today

About ข่าวไอนิวส์ เพชรบูรณ์

คลิกข่าว คลิกไอนิวส์ ข่าวสำหรับคนเพชรบูรณ์

View all posts by ข่าวไอนิวส์ เพชรบูรณ์ →