TO BE NUMBER ONE เพชรบูรณ์ รับประเมินสู่ระดับประเทศ

เมืองเพชรบูรณ์ – คณะกรรมการประกวดกิจกรรม โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการติดตามการดำเนินงานและเก็บคะแนน เพื่อนำไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประกวดกิจกรรม โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประกอบด้วย นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน บูรณาการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่เข้มแข็งต่อเนื่องมีความมุ่งมั่นตั้งใจสืบสานพระปณิธาน ขององค์ประธานมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนและประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจิตใจเข้มแข็งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดสมดังพระประสงค์ โดยสร้างพื้นที่เชิงบวก จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ผ่านการคัดเลือกระดับภาค เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ระดับภาค กลุ่มต้นแบบ ประกอบด้วย ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนายม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวังโป่งศึกษารักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 และในกลุ่มดีเด่น ประกอบด้วย ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนประดู่งามอำเภอศรีเทพ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการติดตามการดำเนินงานและเก็บคะแนน เพื่อนำไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 ที่ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

3,024 total views, 1 views today

About ข่าวไอนิวส์ เพชรบูรณ์

คลิกข่าว คลิกไอนิวส์ ข่าวสำหรับคนเพชรบูรณ์

View all posts by ข่าวไอนิวส์ เพชรบูรณ์ →