สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดสัมมนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่นสู่การประกาศเขตมรดกของเพชรบูรณ์

วิเชียรบุรี – สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการสัมมนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่นสู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุ่งซากดึกดำบรรพ์ใต้ท้องทะเล ณ บ้านยางจ่า ตำบลภูน้ำหยด

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่นสู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุ่งซากดึกดำบรรพ์ใต้ท้องทะเล ณ บ้านยางจ่า ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีการบรรยายของวิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 จังหวัดลำปาง และร่วมเสวนากับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องร่วมกัน ในการอนุรักษ์ พัฒนา และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและธรณีวิทยา ของอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภออื่นๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับพื้นที่บ้านยางจ่า ตำบลภูน้ำหยด คาดว่าเคยเป็นท้องทะเลดึกดำบรรพ์ จึงมีซากฟอสซิลสัตว์และพืชใต้ท้องทะเลนานาชนิดเต็มไปหมด สันนิษฐานว่าเกิดในยุคเพอร์เมียน (อายุ286-245ล้านปี) เกิดจากการสะสมของหินปูนใต้ทะเล ต่อมาภูเขาไฟใต้ทะเลเกิดการระเบิดทำให้หินปูนและหินภูเขาไฟแตกกระจายเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยแล้วมีการเชื่อมกันใหม่โดยมีหินปูนเป็นตัวเชื่อม เมื่อเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่และดันตัวขึ้นสู่ผิวโลก จึงพบแนวหินกรวดเหลี่ยมซึ่งมีซากดึกดำบรรพ์จำพวกปะการัง หอยฝาเดียว หอยสองฝา หอยตะเกียง (แบรคีโอพอด) เรดิโอลาเรียน ฟิวซูลินิค และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนั้น ท้องทะเลดึกดำบรรพ์เช่นนี้ ยังพบเป็นบริเวณกว้างใน บ้านซับชมภู บ้านซับเดื่อ ต.บ้านโภชน์  อ.หนองไผ่ และบ้านวังปลา ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน อีกด้วย

7,383 total views, 2 views today

About ข่าวไอนิวส์ เพชรบูรณ์

คลิกข่าว คลิกไอนิวส์ ข่าวสำหรับคนเพชรบูรณ์

View all posts by ข่าวไอนิวส์ เพชรบูรณ์ →