มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แถลงข้อเท็จจริง ไม่ได้เก็บเงินค่าลงทะเบียนงานเสวนากัญชา

เพชรบูรณ์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  แถลงข้อเท็จจริง ไม่ได้เก็บเงินค่าลงทะเบียนงานเสวนากัญชา แนะประชาชนควรแจ้งความดำเนินคดีหากถูกมิจฉาชีพหลอกเก็บค่าใช้จ่าย

จากที่มีประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา “กัญชาสู่การวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมประกายเพชร   ที่ผ่านมา ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน เพื่อเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว สร้างความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดงานเสวนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง  “กัญชาสู่การวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์” เท่านั้น  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดสรรงบประมาณ ให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา “กัญชาสู่การวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์”  จึงไม่ได้ มีการเก็บเงินผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา  และไม่มีการมอบใบประกาศให้แก่ผู้ผ่านร่วมรับฟังการเสวนาแต่อย่างใด

ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กล่าวว่า การจัดงานเสวนาดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ สภากัญชาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิข้าวขวัญ และสถาบันภูพาน  จัดขึ้นโดยงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ซึ่งก่อนการจัดงานเสวนาได้มีการประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดตามสื่อต่างๆ ว่าเป็นการจัดงานฟรีเพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชน  หากประชาชนท่านใดได้รับความเสียหายจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เก็บเงินค่าเข้าร่วมการเสวนา ขอให้มาปรึกษาได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งพร้อมที่ให้การจะช่วยเหลือพาไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  และหากมีพยานหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก็จะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดความเสียหาย ด้วย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ยังกล่าวอีกว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหน้าที่ในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน  แต่ในขณะนี้ยังไม่มีนักวิจัยท่านใดดำเนินการวิจัยเรื่องกัญชา  ซึ่งการวิจัยกัญชา นั้น  จะเน้นเรื่องการเรียนรู้ และเผยแพร่เชิงวิชาการ  แต่ต้องมีการขออนุญาตดำเนินการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อน จึงจะสามารถดำเนินการวิจัยได้  ซึ่งขณะนี้ยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการการวิจัยเพราะต้องรอให้กฎหมายมีความชัดเจนก่อน   ดังนั้นจึงขอยืนยันว่าขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ยังไม่ได้ดำเนินการวิจัยเรื่องกัญชา  ไม่มีการผลิต  ไม่มีการปลูก  และไม่มีการจำหน่ายน้ำมันกัญชา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใดๆ ทั้งสิ้น  หากผู้ใดแอบอ้างว่าเป็นบุคลากร  หรือคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำหน่ายน้ำมันกัญชา สามารถแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที  และสามารถแจ้งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยตรง  เพื่อมหาวิทยาลัยฯจะได้พิจารณาดำเนินการทางกฎหมายอาญาและทางวินัย แก่ผู้กระทำความผิด เพราะมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนผู้ทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอน

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

19,293 total views, 2 views today

About ข่าวไอนิวส์ เพชรบูรณ์

คลิกข่าว คลิกไอนิวส์ ข่าวสำหรับคนเพชรบูรณ์

View all posts by ข่าวไอนิวส์ เพชรบูรณ์ →