ชาวบ้านบึงกระจับร่วมใจพัฒนา สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบอระเพ็ด

วิเชียรบุรี – ชาวบ้านบึงกระจับร่วมใจพัฒนา สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบอระเพ็ด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยการนำของ นายสมัย ศรสุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบอระเพ็ด หมู่ 1 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันพัฒนาสนามเด็กเล่น ตามแนวทางสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบอระเพ็ด โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมเป็นอย่างดี และจะขยายผลต่อไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จนครบทุกแห่ง

6,671 total views, 3 views today

About ข่าวไอนิวส์ เพชรบูรณ์

คลิกข่าว คลิกไอนิวส์ ข่าวสำหรับคนเพชรบูรณ์

View all posts by ข่าวไอนิวส์ เพชรบูรณ์ →