www.inews.click

ข่าวไอนิวส์ ข่าวเพชรบูรณ์

“เวียนเทียน วิสาขบูชา” รอบสถูปพันปี มหาเจดีย์เขาคลังนอกเมืองศรีเทพ

1 min read

ศรีเทพ – เวียนเทียน วิสาขบูชา รอบสถูปพันปี มหาเจดีย์เขาคลังนอกเมืองศรีเทพ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. ที่ บริเวณเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่งกายชุดขาว ทำพิธีทักษิณาวรรต รอบสถูปพันปี มหาเจดีย์เขาคลังนอก เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

จากนั้น ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ศาสนสถานขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นมหาสถูป มีอายุราวสมัยพุทธศตวรรษที่ 13-14 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเป็นการปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเองและครอบครัว

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก PR นครบาลเพชรบูรณ์

18,578 total views, 2 views today