www.inews.click

ข่าวไอนิวส์ ข่าวเพชรบูรณ์

บ่อน้ำมันห่างโบราณสถานศรีเทพ 100 เมตร กระทบขึ้นทะเบียนมรดกโลกหรือไม่ ?

1 min read

เพชรบูรณ์ – การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมฐานหลุมผลิต STN-2 พื้นที่ผลิตศรีเทพเหนือ แปลสำรวจทางบกหมายเลข L44/43 อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้ข้อมูลว่า บริษัท อิโค่ โอเรียล รีซอสเซส(ประเทศไทย) จำกัด และ อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ได้รับสัปทานปิโตรเลียมเลขที่ 3/2546/60 ในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทบริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ส่งผลให้ในปัจจุบันแปลงสำรวจ L44/43 มีพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมรวม 8 พื้นที่ โดยในปีที่ผ่านมาแปลงสำรวจ L44/43 มีกำลังการผลิตรวม 1,052.28 บาร์เรล/วัน บริษัทฯจึงมีแผนที่จะดำเนินการผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 เพิ่มเติมจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ฐานหลุมผลิต STN-2 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ผลิตศรีเทพเหนือ

บริษัทฯ ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2527/24 ในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจแลพัฒนาปิโตรเลียมในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี และศรีเทพ อย่างต่อเนื่องและจากความสำเร็จในการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมรวม 4 พื้นที่ โดยในปีที่ผ่านมาแปลง SW1 มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 72.12 บาร์เรล/วัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและตอบสนองต่อความต้องการพลังงานของประเทศ บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะดำเนินการผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 เพิ่มเติม จำนวน 2 แห่ง

หลังจากได้รับการชี้แจงจากผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนกลุ่มองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในหลากหลายประเด็น เช่นการให้สัมปทานอาจก็ให้เกิดปัญหาด้าน คุณภาพอากาศ ส่งผลต่อคุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน และ คุณภาพดิน จนส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตร และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในตอนหนึ่ง ตัวแทนหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สอบถามถึงประเด็น การนำอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ขึ้นจดทะเบียนเป็นมรดก  จากข้อมูล หลุมผลิต STN-2  มีระยะห่างจาก เจดีย์บริวาร มหาสถูปเขาคลังนอกเพียง 125 เมตร เมื่อปรับสภาพพื้นที่แล้วก็จะเหลือระยะห่างระหว่างบ่อน้ำมัน และ โบราณสถานศรีเทพ ไม่เกิน 50 – 100 เมตร หากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อนุญาตให้ผู้รับสัมปทานสามารถดำเนินการในบริเวณดังกล่าว หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์เกรงจะส่งผลต่อภูมิทัศน์ และขอความมั่นใจจากทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าจะไม่กระทบต่อการขึ้นทะเบียนและประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นมรดกโลกตามมติคณะรัฐมนตรี

ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้ข้อมูลว่า ทางกรมฯ ยังไม่มีข้อมูลว่าคณะกรรมการมรดกโลกมีเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นมรดกโลก ขณะนี้กำลังทำหนังสือสอบถามไปยังกรมศิลปากร ระหว่างนี้เป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น นอกจากนี้แล้วผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ก็แสดงความเห็นเป็นห่วงต่อเรื่องดังกล่าว

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตาม การรับฟังความเห็นครั้งที่  1 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. จะรับฟังความคิดเห็น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเทพ เวลา 13.30 – 16.30 น. จะรับฟังความคิดเห็น ณ ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี และ เวลา 17.30 – 19.30 น. จะรับฟังความคิดเห็นที่ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโรง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 11.00 น. จะรับฟังความคิดเห็นที่ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสระปรือ ตำบลศรีเทพ และเวลา 13.30  – 17.30 น. จะรับฟังความคิดเห็นที่ศาลาการเปรียญวัดหนองโป่งวนาราม หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อรัง ประชาชนที่สนใจ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก https://www.phetchabuncable.com

ข่าวต้นฉบับ กรมเชื้อเพลิง ตอบไม่ชัด เจาะบ่อน้ำมันห่างโบราณสถานศรีเทพ 100 เมตร กระทบขึ้นทะเบียนมรดกโลกหรือไม่ ?

6,490 total views, 6 views today