www.inews.click

ข่าวไอนิวส์ ข่าวเพชรบูรณ์

สีสัน!! งานวันครูอำเภอวิเชียรบุรี Teachers’ Day ครูตำรวจ D.A.R.E.

1 min read

วิเชียรบุรี – อำเภอวิเชียรบุรีจัดกิจกรรมงานวันครูประจำปี 2562 โดยมีครูมาร่วมงานมากมาย หนึ่งในครูที่มาร่วมงานครั้งนี้ได้แก่ ครูตำรวจ D.A.R.E. ครูตำรวจในโรงเรียน

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. อำเภอวิเชียรบุรีได้มีการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2562 โดยมี นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีงานวันครู งานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญวันครูปีนี้ ว่า “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี (หลังใหม่) บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรอำเภอวิเชียรบุรี การจัดงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีทางสงฆ์และมีการไหว้ครูของข้าราชการครูที่มาร่วมงาน พร้อมมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่ครูที่ทำการสอนและทำผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่บุคคลทั่วไป

ในการจัดพิธีไหว้ครูของครูที่มาร่วมงานในครั้งนี้ มีครูท่านหนึ่งที่มาร่วมงานวันครูแต่ไม่ได้เป็นข้าราชการครู เป็นข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ครูตำรวจ D.A.R.E. ได้แก่ ร.ต.อ.วีระ โคนตาล รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ซึ่งมีโอกาสได้มาร่วมงานวันครูในครั้งนี้ โดยปกติแล้ว ครูตำรวจ D.A.R.E. เป็นข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย เป็นโครงการหลักที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำคอนเซปต์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา D.A.R.E. คือ Drug Abuse Resistance Education เป็นโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยมุ่งไปที่ชั้น ป.6 เพื่อให้ มีความรู้ มีทักษะ ในการตัดสินใจที่จะเอาตัวรอดจากยาเสพติดได้ ไม่ว่าจะถูกเพื่อนชักชวนหรือถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลบีบบังคับ โดยครูตำรวจ D.A.R.E. จะเข้าไปทำหน้าที่ครูสอนให้เด็กๆ มีทักษะในการตัดสินใจ ปฏิเสธยาเสพติดได้ด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้เด็กๆ เข้าไปทดลองใช้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ ทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด หรือ บช.ปส. เป็นผู้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542

ในเรื่องของการสอนของครูตำรวจ D.A.R.E. เน้นเรื่องของการป้องกันยาเสพติดและการต่อต้านการใช้ความรุนแรงและการตัดสินใจในทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมทุกๆ ด้าน ที่สำคัญ ครูตำรวจ D.A.R.E. ที่ได้เข้าสอนในโรงเรียนได้สัมผัสกับเด็กๆ แล้ว มันจะเปลี่ยนธรรมชาติของตำรวจไปเองว่า เขามีอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของเด็กๆ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขา และความเป็นครูเป็นตำรวจที่เด็กๆ รักและรอคอยให้มาสอน มาเจอสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะก่อให้เกิดความผูกพันทั้งสองฝ่าย เด็กๆ เองก็ไม่อยากทำผิดกฎหมายเพราะครูที่พวกเขารักคือตำรวจ

2,574 total views, 2 views today